Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, november 24, 2009 14:29 - Geen reacties

Oproepen Constructieve Benadering Overheidsopdrachten VMSW

24
nov2009

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe CBO-procedure. CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Het betreft een marktbevraging met integratie van grondaanbod, projectontwerp en realisatie. Met de jaarlijks georganiseerde CBO wenst de VMSW een zo breed mogelijk beroep op de mededinging te garanderen via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Voor de samenwerkingsprojecten in het kader van de procedure CBO 2009 voorziet de VMSW opnieuw een investering van 25 miljoen euro.

Procedure
Grondinbreng, projectontwerp en realisatie worden in één procedure geïntegreerd. Het is dus als het ware een vorm van “sleutel-op-de-deur” waarbij het VMSW-verwijsbestek zorgt voor de kwaliteitsgarantie van de sociale huisvesting.
De procedure bestaat uit drie fasen: (1) een algemene oproep tot kandidatuurstelling door de VMSW voor deelname aan een project grond-concept-bouw, (2) een uitgetekend voorontwerp met materiaalbeschrijvingen, de grondprijs en de bouwprijs per vierkante meter en (3) een onderhandelingsprocedure over de kostprijs en de opmaak en aanvaarding van het uitvoeringsdossier. Deze derde fase wordt afgesloten met de verkoop van de grond aan de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en de gunning van de werken.
Door jaarlijks één globale CBO-procedure voor heel Vlaanderen (zonder geografische opdelingen) te verzekeren, worden de aftastingsmogelijkheden van de grondmarkt door kandidaat-inschrijvers aanzienlijk verhoogd.

CBO 2009
In vergelijking met de voorgaande CBO-procedure 2008 werd het bestek na een evaluatie en op basis van de bevindingen van de VMSW-diensten verder verduidelijkt en waar nodig gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de CBO-procedure 2008 zijn de volgende:

  • renovatieprojecten worden voortaan uitgesloten.
  • aangeboden goederen waarvan de eigendom of enig ander zakelijk recht op het ogenblik van de eerste fase van de onderhandelingsprocedure toekomen aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die een taak van algemeen belang en/of een openbare dienst waarnemen, worden uitgesloten.
  • de mogelijkheid om (in functie van het globale voorziene budget) een aangepast voorontwerp in te dienen in een zogenaamde herkansingronde van de tweede fase (fase 2bis) is afgeschaft.
  • inzake ligging van de voorgestelde site is de vereiste dat het project op een minimale loopafstand van 200 meter verwijderd is van een concentratie van meer dan 100 sociale huurwoongelegenheden, geschrapt.
  • de aangeboden onroerende goederen dienen vrij van gebruik te zijn en mogen met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, noch enig contractueel of decretaal voorkooprecht of wederinkooprecht, noch met een vervreemdingsverbod bezwaard zijn.

De uiterste datum voor de inschrijvingen is 13 januari 2010.

Timing
De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben aan de VMSW laten weten of zij al dan niet geïnteresseerd zijn in de deelname aan de CBO–procedure 2009. Inmiddels werd ook de CBO–oproep gelanceerd door de publicatie van een (Europees) beroep op de concurrentie en door het actief bekendmaken van de aangepaste procedure in de bouwwereld. De effectieve gunning en start van de verschillende bouwwerken kunnen vanaf september 2011.
Een rechtstreekse link naar de aankondiging van de CBO-opdracht vindt u op de startpagina van www.vmsw.be (beeldknop CBO 2009).

Bron: VMSWReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld