Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op dinsdag, oktober 26, 2010 7:44 - Geen reacties

Onroerende schenking tussen echtgenoten: hoe achteraf verrekenen?

Tags:
26
okt2010

Als er een schenking van onroerende goederen geweest is tussen echtgenoten, hoe wordt die dan ten tijde van de nalatenschap verrekend?

Bij schenking op voorschot van erfdeel moet de langstlevende echtgenote het onroerend goed in natura inbrengen en zal er ab intestato het vruchtgebruik over genieten. Wanneer de wet echter voorziet in inbreng door mindere ontvangst (artikelen 859 en 860 BW), dan kan de inbreng naar keuze plaats vinden in natura of in tegenwaarde (art. 858BIS, derde lid BW).

Bij schenking buiten deel is het duidelijk de bedoeling de begiftigde-echtgenote extra te bevoordelen. Indien de waarde van de schenking kleiner is dan het beschikbaar gedeelte, dan behoudt de langstlevende echtgenote het onroerend goed en verkrijgt zij bovendien het vruchtgebruik ab intestato over de volledige nalatenschap. Indien de waarde van de schenking groter is dan het beschikbaar gedeelte, kunnen er 2 artikelen van toepassing zijn:

1. Art. 924 BW: indien er zich in de nalatenschap nog voldoende andere onroerende goederen bevinden, mag de langstlevende echtgenote de schenking gecumuleerd aanrekenen op het beschikbaar deel en haar reserve: ze verkrijgt minder in vruchtgebruik.

2. Art. 866 BW:

– het in te korten gedeelte is kleiner dan de helft van de waarde van het onroerend goed: inkorting in waarde, ze vergoedt de erfgenamen of verkrijgt minder in vruchtgebruik.

– het in te korten gedeelte is groter dan de helft van de waarde van het onroerend goed: de langstlevende echtgenote breng het onroerend goed volledig terug in in de nalatenschap en neemt erfgoederen in volle eigendom ten bedrage van het beschikbaar deel vooraf

Bron en meer info : Nieuwsbrief Notariaat en Fiscaal – 1 oktober 2010Reacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld