Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op maandag, maart 8, 2010 16:50 - Geen reacties

Meer belangstelling op Batibouw dan eerst werd verwacht

Tags:
08
mrt2010

Voor de Batibouw-editie van dit jaar waren de standhouders bijzonder ongerust omwille van de economische crisis. Maar uiteindelijk is de belangstelling nog best meegevallen. De belangstelling ligt in ieder geval hoger dan bij de start van Batibouw werd gevreesd. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij een aantal standhouders. Bovendien blijkt uit deze rondvraag een duidelijk verschil tussen de woningbouwers en de leveranciers en installateurs van bouwproducten. Bij de woningbouwers waren er minder contacten dan vorig jaar maar bij de leveranciers en installateurs waren er juist meer.

De woningbouwers evalueren de interesse van de bezoekers over het algemeen als neutraal tot goed. Er was interesse voor woningen in alle budgetklassen, zowel voor woningen in totaal nieuwe verkavelingen als voor nieuwe invulbouw na sloop in de stadscentra.
Maar uit de contacten op de stands van Batibouw vloeiden nog geen contracten of compromissen voort. De woningbouwers voelen bij de klanten wel de intentie tot bouwen maar de projecten zijn nog weinig concreet. Het is dus afwachten of de getoonde interesse effectief tot nieuwe woonprojecten aanleiding zal geven. Dat zullen de opvolgingsgesprekken na de beurs moeten uitwijzen.

Bij de leveranciers en installateurs van bouwproducten is men dan weer zeer tevreden en optimistisch. Zij verwachten dat de projecten waarvoor de bezoekers hen contacteerden, zullen worden gerealiseerd op korte termijn, d.w.z. binnen een tot drie maand. Zelfs bij luxeproducten, zoals een topkeuken, jacuzzi en sauna, waren de leveranciers en installateurs zeer tevreden over de kwaliteit van de contacten.

Duurzaam renoveren
Op het vlak van duurzaam bouwen was er vooral veel interesse voor isolatie, niet alleen voor dakisolatie maar ook steeds meer voor gevelisolatie. Gezien de stijgende publieke belangstelling is het belangrijk dat de Vlaamse overheid de na-isolatie van gevels in de toekomst sterker zou ondersteunen dan nu het geval is. Duurzame en energiebesparende renovatiewerken worden in belangrijke mate gestimuleerd door de beschikbare premies.

Op deze editie van Batibouw beschikten de producenten en installateurs van zonnepanelen over een apart paleis. De interesse voor zonnepalen blijft levendig ondanks de lagere vergoeding voor de groenestroomcertificaten. De lagere aankoopprijzen en de hogere rendementen compenseren immers de verlaagde overheidstussenkomst.
Niet alleen particulieren maar bijvoorbeeld ook industriële opdrachtgevers hechten meer belang aan een goede isolatie en aan de opwekking van alternatieve energie, zelfs voor opslagruimten. Beide elementen verhogen immers op lange termijn de waarde van het bedrijfspand.

Ook voor inrichtingen voor HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) die verwarming, ventilatie en koeling optimaal op elkaar afstemmen waardoor de energiefactuur zo laag mogelijk blijft, bestond veel interesse. Voor de installatie van warmtepompen bestaat eveneens nogal wat belangstelling. Maar hiervoor vormt de relatief hoge aanschafprijs nog een belangrijke drempel, zeker bij particuliere woningen.
Bij de bouw van een volledig nieuwe woning speelt het aspect duurzaam bouwen een minder doorslaggevende rol. Daarvoor hangt de beslissing van de kandidaat-bouwer toch nog altijd in belangrijke mate af van het totale budget waarbinnen de woningbouwfirma de nieuwe woning kan realiseren.

Bron: Vlaamse Confederatie BouwReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld