Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, december 2, 2011 10:35 - Geen reacties

LDD pleit voor het veralgemeend invoeren van huursubsidies

02
dec2011

Momenteel bestaat in Vlaanderen reeds een systeem van huursubsidies maar dat systeem is nog steeds gekoppeld aan een verhuissituatie. De subsidie geldt enkel wanneer de huurder naar een betere woning verhuist. Vlaams minister Freya Van den Bossche pleit er bij de voorstelling van het Woonbeleidsplan voor om huursubsidies ook toe kennen aan personen die langer dan vijf jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Patricia De Waele, Vlaams volksvertegenwoordiger (LDD) vindt dit een stap in de goede richting maar pleit voor een veralgemeende invoering van de huursubsidies.

Patricia De Waele: “Wie door een samenloop van omstandigheden plots in financiële moeilijkheden komt, kan geen vijf jaar wachten op hulp. De voorbeelden zijn legio: plots werkloos worden, ernstig ziek worden of scheiden waardoor de financiële situatie van de ene op de andere dag verandert. In die omstandigheden biedt het voorstel van Vlaams minister Freya Van den Bossche geen soelaas.”

Wonen is een basisrecht. Wanneer de minister er echter zoals nu niet in slaagt om voldoende sociale huurwoningen te creëren voor de meest kwetsbaren, dan moet de overheid dat basisrecht op een andere manier kunnen garanderen. Daarbij moeten de beschikbare overheidsmiddelen op een veel gelijkmatigere wijze worden ingezet. Dit veronderstelt een billijkere verdeling onder alle gezinnen die er voor in aanmerking komen. LDD pleit dan ook voor een veralgemeende invoering van huursubsidies.

Patricia De Waele: “Via het veralgemeend invoeren van huursubsidies wordt de afstand overbrugd tussen het huurniveau dat de huurder aankan, en het investeringsniveau dat nodig is om private huurwoningen grondig te renoveren of nieuwe private huurwoningen op te richten. Het veralgemeend invoeren van huursubsidies laat bovendien toe dat het gezinsinkomen van huurders, op basis van een jaarlijkse evaluatie, tijdelijk financieel wordt ondersteund. Dit biedt dan ook het voordeel dat de overheid de toekenning ervan zeer precies kan afbakenen, met name tot de minst bemiddelde huurders.”

“Het aantal jaar dat iemand ingeschreven is op een wachtlijst voor het bekomen van een sociale woning zou niet als doorslaggevend criterium mogen gelden, maar wel het inkomen van de huurder. Door een jaarlijks te herevalueren inkomensgerelateerd criterium aan te wenden, zijn we er immers zeker dat de overheidssteun terecht komt bij de financieel meest kwestbare huurders”, besluit De Waele.

Bron: Patricia De WaeleReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld