Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, maart 12, 2010 15:48 - Geen reacties

Grote twijfels bij woonwijk in Meersen

12
mrt2010

Bij de geplande uitbreiding van de Populierenwijk in Belsele komen er vijftig woningen bij. Maar er is vrees voor wateroverlast, daar de verkaveling komt vlakbij een beek en meersen. Sylvain Luyckx
Inwoners van Belsele hebben een brief ontvangen over de verkavelingsaanvraag. Het zou vooral gaan om halfopen en gesloten bebouwing die dichtbij de natuurlijke loop van de Belselebeek en de Meersen komt.

‘Ik begrijp niet dat het stadsbestuur in de historische Meersen woningen wil laten bouwen’, zegt buurtbewoner Omer Burm. ‘De grond wordt een meter opgehoogd en dan is het maar de vraag of er elders geen problemen rijzen. De stad beseft te weinig dat de Belselebeek een unieke spiraalvormige waterweg is. Door woningen te bouwen in laaggelegen zones, dreigen zware moeilijkheden met de waterhuishouding. Blijkbaar wil de stad ondanks alle waarschuwingen met de verkavelingsplannen doorgaan.’

Op een druk bijgewoonde informatievergadering bleek dat veel in inwoners geen goed oog hebben in de verkavelingsplannen. ‘Een biotoop van de steenuil en de torenvalk wordt opgeofferd aan een woonwijk’, zegt Staf Lerno. ‘Bewoners langs de Malpertuslaan lopen, na de ophoging van gronden, de meeste kans op wateroverlast.’

Volgens het studiebureau dat de verkavelingsplannen voorlegde, wordt al het mogelijke gedaan om wateroverlast te vermijden. ‘Maatregelen worden getroffen om een ongemeen hevige stortbui – zoals die gemiddeld om de vijftig jaar plaatsvindt – te weerstaan’, stelt Alain Koppen.

‘De hele vallei, de buffering die er stroomopwaarts de Belselebeek al is, rekenen we dan niet eens mee. Bewoners mogen gerust zijn: er zal zelden wateroverlast optreden. Ook de grachten zijn in de verkavelingsplannen ruimer dan voorheen.’

In een speciale zone zijn naast de 53 woningen 20sociale woongelegenheden gepland.

Het dossier zal na het ontvangen van eventuele bezwaren eerst door het stadsbestuur onder de loep worden genomen.

De stad Sint-Niklaas brengt advies uit. Na bespreking door de gemeenteraad gaat het dossier naar de provincie. Die beslist.

Bron: Het NieuwsbladReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld