Vastgoedplatform

Nieuws Nederland - Gepost op vrijdag, november 20, 2009 16:30 - Geen reacties

Drijvende woning serieuze optie voor bijna derde Nederlanders

20
nov2009

drijvende woningVoor bijna een kwart van de Nederlanders is een drijvende woning bij de eerstvolgende verhuizing een serieuze optie: 23% staat hiervoor open. Voor 1 op de 14 Nederlanders is het zelfs een zeer serieuze optie: 7% zegt zeer open te staan voor een drijvende woning. Een dergelijke woning is hiernaast voor een vijfde (20%) ‘misschien’ een optie. ‘Slechts’ de helft van de Nederlanders (50%) zegt een drijvende woning niet te zien zitten. Deze uitkomsten zijn positief voor ontwikkelaars en corporaties die door de alsmaar stijgende grond- en bouwprijzen en het gebrek aan bouwkavels zoekende zijn naar alternatieven voor hun nieuwbouw.

Opvallend is dat de interesse in een drijvende woning onder zittende woninghuurders (9% staat er zeer voor open) groter is dan onder zittende woningeigenaren (5% staat er zeer voor open). De belangrijkste verklaring hiervoor is, volgens USP, dat huurders zonder rekening of risico een dergelijke woning kunnen betrekken. Aangezien een drijvende woning een zeer nieuwe en innovatieve woonvorm is, is het begrijpelijk dat woningeigenaren1 wat voorzichtiger zijn dan huurders1. Woningeigenaren dragen namelijk een groter financieel risico.

Los van stabiliteit en ‘onzinkbaarheid’ van een drijvende woning blijken de overige randvoorwaarden om te verhuizen naar een dergelijke woning redelijk traditioneel te zijn. Zo is de nabijheid van winkelvoorzieningen de belangrijkste randvoorwaarde (61%). Andere belangrijke pullfactoren zijn een eigen parkeerplaats (58%), een uitzicht over groen en water (55%) en de aanwezigheid van een schuur (45%) en een tuin (43%). Dit en meer blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder ruim 1.100 Nederlanders die ooit nog eens willen verhuizen.

Bijna derde Nederlanders staat open voor een drijvende woning
Eens te meer wordt bevestigd dat Nederlanders een voorliefde hebben voor water: bijna een derde van de Nederlanders (die ooit nog een keer willen verhuizen) ziet een drijvende woning als serieuze optie bij de eerstvolgende verhuizing. Ongeveer 23% zegt namelijk open te staan voor een drijvende woonvorm, nog eens 7% van Nederlanders staat er zeer voor open. Naast deze groep is er nog een aanzienlijk deel dat twijfelt: 20% zegt een drijvende woning misschien te overwegen bij de eerstvolgende verhuizing. Voor slechts de helft van de Nederlanders (50%) is een drijvende woning geen optie. Dat is weinig aangezien het hier gaat om een vrij nieuwe en zeer innovatieve woonvorm. Traditiegetrouw is de groep ‘potentieel geïnteresseerden’ dan klein. Deze uitkomsten zijn positief voor ontwikkelaars en corporaties die door de alsmaar stijgende grond- en bouwprijzen en het gebrek aan bouwkavels zoeken naar alternatieven voor hun nieuwbouw.

Voorwaarden bij kopen/huren drijvende woning: ‘traditionele’ motieven en in de buurt van de huidige woning
Naast het ontbreken van stabiliteitsproblemen en zinkgevaar blijken de belangrijkste randvoorwaarden om te verhuizen naar een drijvende woning redelijk traditioneel te zijn. Er staat maar één aspect in de ‘top 5’ die direct te relateren is aan de uniekheid en onderscheidendheid van drijvende woningen t.o.v. normale woningen: 55% wil een wijds uitzicht over water en groen. Overige belangrijke randvoorwaarden zijn de aanwezigheid van winkelvoorzieningen in de nabije omgeving (61%), een eigen parkeerplaats voor de auto (58%) en de aanwezigheid van een schuur (45%) en een tuin (43%).

Voor 70% van de geïnteresseerden geldt een maximale verhuiscirkel van 20 kilometer gemeten vanaf de huidige woning. Dit is een relatief ruim verhuisgebied; normaliter wil 80% van de Nederlanders verhuizen binnen een maximale straal van 8 kilometer van de huidige woning. Opvallend is ook dat een deel (7%) van de geïnteresseerden bereid is meer geld neer te leggen voor een drijvende woning dan voor een gewone woning. Nog eens een derde (32%) is hier ‘misschien’ toe bereid. Blijkbaar zorgt het unieke van een drijvende woning ervoor dat het ‘pakket van eisen’ bij een groot deel van geïnteresseerden minder ‘hard’ wordt: men wil duidelijk een stapje extra zetten om in aanmerking te komen voor een drijvende woning.

Qua prijs ligt de grootste potentie (ruim 4 op de 10) bij koopvormen tussen de € 150.000 en € 250.000. Hiernaast is een kwart (24%) bereid een drijvende woning te kopen voor een bedrag tussen de € 250.000 en € 350.000. Wat betreft huurvormen ligt de grootste potentie bij een huurprijs tot € 500 (36%) en tussen de € 500 en € 600 (46%).

Grootste interesse drijvende woning onder huurders, jongeren, alleenstaanden en bootbezitters
Met name Nederlanders die momenteel een woning huren (het overgrote deel wil blijven huren bij verhuizing naar andere woning) zien een drijvende woning wel zitten: 9% staat zeer open voor een drijvende woning. Onder Nederlanders die momenteel in een koopwoning (het overgrote deel weer een woning kopen bij verhuizing naar andere woning) wonen is dit ‘slechts’ 5%. Belangrijkste verklaring hiervoor is, volgens USP, dat huurders zonder rekening of risico een dergelijke woning kunnen betrekken. Aangezien een drijvende woning een zeer nieuwe en innovatieve woonvorm is, is het begrijpelijk dat woningeigenaren wat voorzichtiger zijn dan huurders. Woningeigenaren dragen namelijk een groter financieel risico.

Ook alleenstaanden en jongeren zijn groepen die bovengemiddelde interesse hebben in een drijvende woning: respectievelijk 8% en 11% zegt zeer open te staan voor een drijvende woning. Nederlanders met een boot spannen de kroon: van hen zegt 19% zeer open te staan voor een woning op het water.

Bron: USP Marketing ConsultancyReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld