Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, februari 11, 2010 19:17 - Geen reacties

Bouwwerven al enkele weken stil door slecht weer

11
feb2010

Het barre winterweer legt de bouw stil. De planning loopt in het honderd. De aannemers verdienen niets en ook de klanten zijn ongelukkig. Om hun liquiditeitsproblemen op te lossen, raadt Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, de bouwbedrijven aan te gaan praten met de RSZ en de fiscus om een spreiding van hun betalingen te bekomen. De banken kunnen een lening toekennen om de tijdelijke financieringsmoeilijkheden van de bouwbedrijven te overbruggen.

De bouwbedrijven houden elke winter rekening met onderbrekingen omwille van het slechte weer, maar het is dit jaar een erg strenge winter wat toch alweer enkele jaren geleden was, aldus Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Wanneer we bijvoorbeeld de door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ) erkende vorstperiodes van de jongste jaren vergelijken, wordt dit snel duidelijk. Voor de Vlaamse regio’s erkende het FBZ vorige winter (2008-2009) gemiddeld 29 dagen van vorst en blijvende sneeuw. Voor de winter van 2007-2008 waren dat er 21, voor die van 2006-2007 slechts 3 en voor die van 2005-2006 45. Deze winter zitten we al aan 31 dagen en het kan tot in april al eens sneeuwen of vriezen.

Momenteel zijn het de ruwbouwaannemers (en de wegen- en grondwerkers) die stilliggen. Alle werken worden opgeschoven, het verloren zakencijfer zal niet ingehaald kunnen worden en de planning draait in de soep. Binnenkort komen dus ook de installateurs en de afwerking in de problemen. Zij kunnen ook niet beginnen aan de geplande werken. Ze kunnen eventueel nog wel andere werken aannemen maar zullen uiteindelijk ook de eerder aangenomen werken moeten uitvoeren en het belooft dus een moeilijke planning te worden.

Bouwbedrijven die contracten hebben lopen met uitvoeringstermijnen uitgedrukt in werkdagen kunnen onvoorziene vertragingen beter opvangen dan zij die contracten hebben met een uitvoeringstermijn uitgedrukt in kalenderdagen.

Op jaarbasis gezien zijn regen en wind vaker spelbrekers dan vorst en sneeuw. De combinatie van beiden met de kerstvakantie maakt dat we nu al een aantal weken weinig of geen activiteit zien op veel bouwwerven. Dit heeft voor de bedrijven uiteraard consequenties aangezien ze niet kunnen factureren (de werken zijn immers opgeschort en de arbeiders blijven thuis). Ondertussen moeten ze wel de facturen van de leveranciers, de lonen van de bedienden en de vaste kosten blijven betalen. Dit heeft een negatieve weerslag op hun liquiditeit. Zeker de bouwbedrijven zonder buffer of wiens buffer door de crisis al is weggesmolten als sneeuw voor de zon, hebben cash flow problemen. Dit is een tijdelijke situatie aangezien ze opnieuw kunnen factureren en incasseren zodra de werken terug van start gaan. Om dit probleem op te lossen, stelt Bouwunie voor dat de bouwbedrijven afbetalingsplannen voor hun rsz-bijdragen, btw en bedrijfsvoorheffing afspreken. Op deze manier kunnen ze hun betalingen wat spreiden. Daarnaast raadt Bouwunie hen aan met de bank te gaan praten om een of ander overbruggingskrediet te bekomen, bv. een straight loan of een zuurstoflening, om deze tijdelijke moeilijkheden te overbruggen. De banken moeten ook inzien dat het hier om een uitzonderlijke en slechts tijdelijke situatie gaat.

Ter info: weerverlet

Door het vriesweer kunnen bouwbedrijven weerverlet inroepen. Weerverlet kan in de bouwsector worden ingeroepen bij vrieskou, maar ook bij te warme temperaturen, te veel regen of te veel wind. Het is de aannemer zelf die mag beslissen of er al dan niet gewerkt kan worden. Maar sommige buitenwerken, zoals metsel- of grondwerken, kunnen bij vrieskou hoe dan ook niet doorgaan. “Te koud om te werken” slaat niet alleen op de mensen (zelfstandigen en werknemers/arbeiders) maar ook op de materialen. Bepaalde werken kunnen niet uitgevoerd worden omdat het te koud is voor de materialen die nodig zijn. Wanneer het volledig onmogelijk is om het werk uit te voeren, roept de bouwwerkgever voor zijn arbeiders tijdelijke werkloosheid wegens “slecht weer” in (in dit geval wegens sneeuw of vriesweer). Deze arbeiders krijgen dan een werkloosheidsvergoeding.

Sommige bouwbedrijven maken van deze periode gebruik om hun arbeiders een winteropleiding te laten volgen of andere werkzaamheden uit te voeren zoals het onderhoud van machines. Dit zijn goede maar uiteraard ook maar tijdelijke oplossingen.

Voor wie wel nog aan het werk is, voorziet de wet dat de werkgever warme dranken ter beschikking stelt. Er moet aangepaste werkkledij zijn en werknemers die buiten werken, moeten zich bij tussenpozen kunnen gaan verwarmen in een lokaal. Deze regels gelden vanaf een temperatuur van minder dan +5 graden.

Bron: bouwenwonen.netReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld