Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op donderdag, maart 25, 2010 16:38 - Geen reacties

Bouwunie steunt strijd tegen fraude

25
mrt2010

Uit cijfers van de SIOD blijkt dat de strijd tegen de sociale fraude vorig jaar nog efficiënter geworden is. De sociale inspectiediensten voerden meer controles uit. De bouwsector was de meest gecontroleerde sector (33% van de controles) maar liet minder inbreuken noteren dan in de meeste andere sectoren (17% t.o.v. gemiddeld 26%). De inspanningen om de fraude en het zwartwerk te beteugelen, werpen dus vruchten af. Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, is blij dat er efficiënte controles gebeuren in de bouw. Zwartwerk en alle andere vormen van oneerlijke concurrentie in de bouwsector moeten streng en kordaat aangepakt worden. Bouwunie werkt ook actief mee aan dergelijke controles, door malafide aanbiedingen door te spelen aan de SIOD. Tevens helpt Bouwunie op actieve wijze haar leden door hen te wijzen op hun verschillende verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer ze een beroep doen op onderaanneming in het algemeen of op buitenlandse onderaannemers in het bijzonder.

Bouwunie blijft wel vragende partij om de administratieve verplichtingen sterk te vereenvoudigen. Meer nog, telkens er een nieuwe verplichting aan de werkgevers of zelfstandigen in de bouw wordt opgelegd, zou er minstens één, maar liefst meer, verplichtingen geschrapt moeten worden. De bouwbedrijven zijn de bijkomende administratieve verplichtingen immers zat. De overheid moet de bestaande wetgevingen maximaal hanteren om de fraudeurs te pakken en beter gebruikmaken van haar verschillende databanken (door ze beter met elkaar te laten communiceren) om zo nog gerichter te kunnen controleren.

Bouwunie blijft ook vragende partij om de grote georganiseerde fraude in de bouw aan te pakken. Hiervoor is het nodig dat de overheid niet enkel kwantitatieve doelstellingen vooropstelt aan de bevoegde inspectiediensten (o.a. meer controles, meer positieve controles, meer, meer meer, ….), maar vooral kwalitatieve doelstellingen eist van haar inspecteurs. Het moet kunnen om nefaste, frauduleuze en deloyale netwerken bloot te leggen en op te doeken, ook al vereist dit van een of meer controleurs dat zij minder dossiers kunnen controleren. Bedoeling is te vermijden dat de inspectie vooral of uitsluitend controles gaat verrichten bij bedrijven die met de beste wil van de wereld met zo veel mogelijk, om niet te zeggen alle, verplichtingen in orde proberen te zijn, maar dan “gepakt” worden omdat bijvoorbeeld hun arbeidsreglement niet in orde is of omdat er een of andere kleinigheid “gevonden” wordt.

Bron: BouwunieReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld