Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op vrijdag, oktober 30, 2009 20:52 - Geen reacties

Belastingvermindering voor energiebesparing: nieuwbouw valt nu toch niet helemaal uit de boot

30
okt2009

Precies een week nadat de begrotingsmaatregelen omtrent de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen in de Senaat werden verduidelijkt (zie vorig bericht), stuurt de regering haar plannen alweer bij. In de eerste ontwerpteksten ‘begroting 2010-2011? werd aanvankelijk elke energiebesparende investering in nieuwbouwwoningen van fiscale ondersteuning uitgesloten. Maar dat was “niet de bedoeling van de regering”, zo blijkt nu. Een aantal energiebesparende uitgaven voor nieuwbouwwoningen zal na 2009 (voorlopig?) nog recht blijven geven op belastingvermindering. Van een Babylonische spraakverwarring gesproken! Mogelijk dat enig lobbywerk vanuit de sector tot deze bijsturing noopte…

Volgende energiebesparende investeringen in nieuwbouwwoningen blijven recht geven op de belastingvermindering tegen 40%:
– zonneboilers;
– zonnepanelen;
– uitrustingen voor geothermische energieopwekking (warmtepompen).

Andere energiebesparende investeringen in nieuwbouw (zoals plaatsing dubbele beglazing, isolatiewerken, energieaudit, enz) zullen vanaf 2010 niet langer fiscaal worden gestimuleerd omdat die “krachtens de bouwreglementering verplicht zijn”.

Ook de verhoging van het maximumbedrag van de belastingvermindering (830 euro – aj. 2010) blijft vanaf aanslagjaar 2012 (uitgaven 2011) nu toch behouden voor de installatie van zonnepanelen. De verhoging zal wel sneuvelen voor zonneboilers.

To be continued…

BRON: antwoord van minister Reynders (Senaat, 29.10.2009):

“Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente» (nr. 4-926)

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). – In de krant stond te lezen – ik lees letterlijk: “Er verandert niets aan de fiscale aftrek voor zonnepanelen!” Die uitspraak laat ik natuurlijk voor rekening van die krant. Gelet op het antwoord van de heer Clerfayt vorige week, past hier echter een woordje uitleg, want de staatssecretaris staat erom bekend altijd volledige en correcte informatie te verstrekken.
Kan dit krantennieuws worden bevestigd? (…)

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. – Ik lees het antwoord namens de eerste minister.

Over de zonnepanelen heb ik niet alleen in de krant, maar ook in de verslagen van de Senaat heel uiteenlopende dingen gelezen.

Op uw vraag van vorige week over het uitsluiten van nieuwe woningen van fiscale steun heeft de staatssecretaris geantwoord dat de federale regering heeft beslist bouwwerken die krachtens de bouwreglementering verplicht zijn niet langer fiscaal te steunen. Die steun zou immers geen incentive meer inhouden.

In de eerste ontwerpteksten werd die beslissing geformuleerd als de uitsluiting van fiscale ondersteuning van energiebesparende investeringen voor nieuwbouwwoningen. Hieruit zou men kunnen concluderen dat alle investeringen worden uitgesloten, ook als ze niet krachtens bouwkundige regels verplicht zijn. Dat was niet de bedoeling van de regering. De definitieve tekst geeft de eigenlijke beslissing van het begrotingsconclaaf duidelijker weer. Het komt erop neer dat voor nieuwbouwwoningen een reeks investeringen nog altijd voor belastingvermindering in aanmerking komen.

Om alle misverstanden te vermijden, som ik ze op zoals ze in de wet staan:
– de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie, de zogenaamde fotovoltaïsche zonnepanelen;
– de installatie van een systeem van watervermarming door middel van zonne-energie, de zogenaamde zonneboilers;
– de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking, waaronder men vooral de warmtepompen dient te verstaan.

Ook de verhoging van het basisbedrag van de energiebox met 600 euro plus indexering is in de definitieve tekst bijgestuurd. De verhoging van het plafond geldt nog steeds voor de zogenaamde fotovoltaïsche zonnepanelen, maar vanaf aanslagjaar 2012 – inkomsten 2011 niet langer voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, de zogenaamde zonneboilers. Voor die investeringen blijft de maximale belastingvermindering per jaar 2000 euro, verhoogd met de index, bedragen. (…)“

Bron: TaxTalkReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld