Vastgoedplatform

Nieuws België - Gepost op woensdag, mei 19, 2010 15:34 - Geen reacties

Aantal bouwvergunningen voor renovatie stijgt

19
mei2010

De aannemers zijn positiever gestemd. Uit de BouwAnalyse van de Confederatie blijkt dat het orderboek van de aannemers hen gemiddeld werk verschaft voor de volgende 5,2 maanden. Ook het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor renovatiewerken is toegenomen, zowel voor residentieel als voor niet-residentieel vastgoed.

Uit de conjunctuurenquête voor april blijkt vooral een toegenomen vertrouwen bij de aannemers. Het verschil tussen pessimisten en optimisten is immers wat afgenomen. Maar de pessimisten blijven met 20% toch nog ruim de bovenhand halen op de optimisten (10%).

De cijfergegevens van het Instituut voor Nationale Rekeningen tonen aan dat de activiteit in de sector zo goed als gestabiliseerd is (+0,1% op kwartaalbasis) na twee licht positieve kwartalen.

De tewerkstelling is daarentegen achteruitgegaan in het vierde kwartaal, namelijk van 205.700 naar 204.600 werknemers (-0,54%).

Orderboeken
De orderboeken zijn iets beter gevuld dan drie maanden geleden. De aannemers bevestigen dat ze voor de periode februari – april 2010 over een orderboek beschikken dat hen werk verschaft voor
5,2 maanden, wat meer is dan voor de periode november 2009 – januari 2010 (5,13 maanden).

Residentiële sector
Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen dat werd uitgereikt van november 2009 tot januari 2010 is gedaald tegenover de drie voorgaande maanden, namelijk van 12.000 toegestane nieuwe woningen naar 11.328. Dat is een daling met bijna 6%. Die evolutie wordt verklaard door een uitzonderlijke maand augustus en door een maand december die ver onder het gemiddelde is gebleven.

Het segment renovatie vertoont dan weer een positieve evolutie bij de overgang van 2009 naar 2010. Zo werden er tijdens de maanden november 2009 tot januari 2010 8.852 bouwvergunningen voor renovatie toegekend, tegenover 7.854 de drie voorgaande maanden. Dat komt neer op een stijging van bijna 13%.

Zolang de maandcijfers volatiel blijven, is het nog te vroeg om daarin een trend voor die periode te zien. De meest recente trendzettingen dateren van september 2009. De evolutie was toen positief, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Niet-residentiële sector
De bouw van niet-residentieel vastgoed evolueert daarentegen negatief over dezelfde periode. Het nieuwbouwvolume waarvoor vergunningen werden toegekend, bedroeg in de loop van de maanden november 2009 tot januari 2010 8,56 miljoen m³ tegenover 9,13 miljoen m³ de drie voorgaande maanden. Een daling met 6,6%. Over diezelfde periodes is het aantal vergunde renovaties in de niet-residentiële sector met 6,7% gestegen, namelijk van 1.258 naar 1.342.

Ook hier kan men nog geen conclusies trekken over de trendzetting. Maar zoals blijkt uit de meest recente indicaties was de evolutie in 2009 toen ook lichtjes negatief voor nieuwbouw en lichtjes positief voor renovatie.

Faillissementen
Het aantal faillissementen dat werd opgetekend in de periode van januari tot maart 2010 is met 6% toegenomen tegenover de drie voorgaande maanden. Zo werden er 376 faillissementen vastgesteld tegenover 354 tijdens de maanden oktober tot december 2009.

Ook hier kan men nog geen conclusies trekken over de trendzetting. Maar zoals blijkt uit de meest recente indicaties was de evolutie in november 2009 toen al (lichtjes) negatief.

Tot slot tonen de meest recente btw-statistieken van februari 2010 aan dat er een stijging is van het aantal aannemers dat actief is in de bouwsector. Zo telde de sector in het derde kwartaal van 2009 82.117 aannemers (+0,6% tegenover het tweede kwartaal).

Bron: Confederatie BouwReacties plaatsen is niet mogelijk.

Sponsors

Nieuws België - dec 27, 2012 16:11 - 4 Reacties

Vastgoedconsument beter beschermd in 2013

Meer In Nieuws België


Nieuws Nederland - apr 8, 2011 15:44 - 0 Reacties

Woningprijzen in Nederland blijven dalen

Meer In Nieuws Nederland


Nieuws Europa en Wereld - sep 5, 2012 10:59 - 0 Reacties

UGL gebruikt nieuwe merknaam voor vastgoeddiensten

Meer In Nieuws Europa en Wereld